Bạn muốn phối màu như ý trên máy tính cho ngôi nhà của mình? Clima cung cấp cho bạn một tiện ích tuyệt vời và đầu tiên ở Việt Nam, mang đến trải nghiệm trung thực nhất về dự định lựa chọn màu sơn của bạn.

Thực hiện rất đơn giản, bạn cung cấp một số thông tin theo mẫu bên dưới. Sau đó chúng tôi sẽ xử lý mô phỏng và gửi qua email cho bạn kết quả sau một vài ngày.

Hãy cùng trải nghiệm công cụ tuyệt vời đầu tiên tại Việt Nam!

Tối đa 4 màu, ví dụ: 3001, 3006, 3007, 3012.

Chú ý màu từ CLI.2001 đến CLI.2041 là màu sơn nội thất, CLI.3001 đến CLI.3060 là màu sơn ngoại thất