Chính sách đại lý của Clima

Công ty cổ phần CLIMA được thành lập từ tháng hai năm 2010, trên cơ sở hợp tác đầu tư với các thành viên Tổng Công ty xây dựng SÔNG ĐÀ là một trong số các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Việt Nam, với các lĩnh vực hoạt động chủ yếu là sản xuất & cung...
23/12/2017